ช่องทางร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

ยื่นหนังสือ / ร้องเรียนโดยวาจาด้วยตนเอง / หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

โทร 02-199-5444 (วันทำการ เวลา 8:30-16:30 น.)

ช่องทางการร้องเรียน


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767430