กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) และสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute) จัดการประชุมผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) และสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute) จัดการประชุมผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18 (The 18th East Asia Top Level Officials’ Meeting on Competition Policy) EATOP ณ โรงแรมนิกโก กรุงเทพ เป็นการประชุมสำหรับผู้แทนระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเป็นการเฉพาะ โดยเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 18 องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บรูไน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกสำหรับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 634008