สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

ช่องทางติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.)
อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02-199-5400
02-143-7715
 
marker--v1 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.)​
ชั้น 5 อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา​
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
external-clock-contact-flatart-icons-flat-flatarticons เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.​
** สำนักงาน กขค. ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในอาคาร B (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ​
แต่ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของอาคารจอดรถ 5 ชั้น หลังอาคาร B (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา​

 
Facebook