กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. โดยฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น ซึ่งการบรรยายในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิ้ลยูกรุ๊ป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า” ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กขค. และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจเฉพาะรายสาขา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ สำนักงาน กขค. และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ ในช่วงบ่าย ได้นำบุคลากรสำนักงาน กขค. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง โดยรับชมวีดิทัศน์แนะนำศาลปกครอง รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภารกิจของกลุ่มรับฟ้อง วิธีการยื่นฟ้องคดีปกครอง การตั้งสํานวนคดี การจัดเรียงเอกสารในสำนวนคดี การตรวจคำฟ้องและเสนอความเห็น การออกหมายเลขคดี การบันทึกข้อมูลในระบบงานคดี สภาพปัญหาในการดำเนินการ และรับชมการสาธิตการใช้ระบบ e-Admincourt บรรยายโดย วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767531