กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวนระดับกลาง"

วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวนระดับกลาง" ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กขค. ณ ห้องแองเจลล่า ชั้น 2 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ที่ปรึกษาโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542) เป็นวิทยากรบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ ดังนี้
1. การกำหนดประเด็น การวางแผนการสืบสอบสวน และแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐาน
2. การฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน
3. กลยุทธ์และการกำหนดประเด็นการสอบปากคำ
4. การฝึกปฏิบัติการสอบปากคำ
5. แนวทางการทำ Table Exercise” และ
6. สรุปผลการฝึกปฏิบัติและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน
 


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767581