กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลาง”

วันที่ 26 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลาง” ณ ห้องบุหงาส่าหรี ชั้น 2 โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานบริษัท ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อินเวสทิเกชั่น จำกัด นำโดย นายณัฐพงษ์ ลิ้มแดงสกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ ดังนี้
1. กรณีศึกษา : การดำเนินคดีการแข่งขันทางการค้าและพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการพิสูจน์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Magnet AXIOM และโปรแกรม EnCase Forensic)
3. การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Magnet AXIOM กับคดีการแข่งขันทางการค้า
4. การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม EnCase Forensic กับคดีการแข่งขันทางการค้า และ
5. สรุปผลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีการแข่งขันทางการค้า


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767433