กิจกรรม

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในโอกาสครบรอบ 6 ปี

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นำทีมผู้บริหารประกอบด้วย ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสมชาย รัตนสุภา ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ และนายสราวุธ ฉายาวิริยะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในโอกาสครบรอบ 6 ปี (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566) การก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767502