กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอาเซียน (ASEAN Expert Group on Competition: AEGC)

วันที่ 9 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงาน กขค. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอาเซียน (ASEAN Expert Group on Competition: AEGC) สำหรับครั้งนี้ ประเทศไทยมารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันของอาเซียนที่ได้มอบหมายให้ไทยดำเนินการ ได้แก่ การจัดประชุม ASEAN-EU Competition Week การพัฒนาเอกสาร ASEAN Merger Information Sharing Guideline และ การดำเนินงานของ JAIF Project ที่ประเทศไทยเป็นผู้กำกับโครงการฯ
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาจัดทำกรอบความตกลงด้านการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Competition: AFAC) รอบที่ 6 ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความคืบหน้าไปตามแผน และ ปีหน้าประเทศไทยต้องรับหน้าที่ประธานกลุ่ม AEGC ซึ่งต้องอำนวยการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม และ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ อีกด้วย


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767520