กิจกรรม

 

กขค. ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านการแข่งขันทางการค้าทั่วโลก (International Competition Network: ICN)

วันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย ดร.มนตรี กนกวารี รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย และนางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ หัวหน้ากลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง 2 สำนักงาน กขค. ได้รับเชิญจาก Cani Fernandez Vicien ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสเปน ในฐานะประเทศเจ้าภาพการจัดประชุม “the 22nd International Competition Network” ให้เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายด้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้าต่าง ๆ ที่ท้าทาย ระหว่างองค์กรกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าทั่วโลก กับองค์กรภาควิชาการรวมถึงองค์กรภาคเอกชนในทุกกลุ่มประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767461