กิจกรรม

 

การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพิจารณาขอบเขตตลาดและการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ผ่านกรณีศึกษาการควบรวมกิจการ”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เลขาธิการฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพิจารณาขอบเขตตลาดและการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ผ่านกรณีศึกษาการควบรวมกิจการ”ให้แก่ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงาน กขค.ได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงาน กขค. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและ
สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767400