สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. นำโดยว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน นายนินนาท เกิดลาภผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานสืบสวนสอบสวน นางสาวญาดา วรรณไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มประเมินงานสืบสวนสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล