สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings: AEGC) ครั้งที่ 32

วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) หรือ Trade Competition Commission of Thailand (TCCT) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings: AEGC) ครั้งที่ 32 โดย ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นประธานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน และเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานพันธมิตรของอาเซียน เช่น คณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย (ACCC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และบุคลากร สำนักงาน กขค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และผ่านระบบ Online